កម្មវិធីភ្នាក់ងាររបស់ bj88

កំរៃជើងសាររហូតដល់ ៨៨%

យើងផ្តល់ជូនកំរៃជើងសារ ៣៥% សំរាប់ភ្នាក់ងារជារៀងរាល់ខែ
ភ្នាក់ងារនឹងមានឱកាសទទួលបានកំរៃជើងសារ ៥៣%បន្ថែម សំរាប់ពេលវេលាពិសេសនេះ៖ bj | 88

*លក្ខខណ្ឌទូទៅត្រូវបានអនុវត្ត

គម្រោងនៃការផ្តល់ជូនកំរៃជើងសារ

ចំនួនចាញ់ / ឈ្នះរបស់សមាជិក - ១០% នៃសួយសារអាករ - ប្រាក់បន្ថែម - ១% តម្លៃសេវាដាក់ដកប្រាក់ = ចំនួនសរុប សមាជិក ឈ្នះ / ចាញ់ សុទ្ធ

ចំនួន ឈ្នះ / ចាញ់ សុទ្ធសរុបរបស់សមាជិក (USD) ចំនួនសរុបសមាជិកដំណើរការ កំរៃជើងសារ (%)
>= 1 >= 5 35

ដំណើរការនៃកម្មវិធី


អតិថិជនបង្កើតគណនី ដោយប្រើលីងតែមួយគត់របស់អ្នក

អតិថិជនចំណាយលេង ដែលជាប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន

អ្នកនឹងទទួលបានកំរៃជើងសារ ៣៥% នៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ

អំពីយើងខ្ញុំ


bj88 គឺជាវេបសាយល្បែងអនឡាញ ដែលមានទំនុកចិត្តជាងគេនៅអាស៊ី

យើងផ្តោតសំខាន់ទៅលើការផ្តល់ជូនបទពិសោធល្បែង ដែលមានសុវត្ថិភាព និងយុត្តិធម៌


មានជម្រើសផលិតផលជាច្រើន បូករួមទាំង៖
និងជាច្រើនទៀត...

ហេតុអ្វីរើសយើងខ្ញុំ


ចុះឈ្មោះដោយមិនគិតថ្លៃ


ទំនុកចិត្ត & សុវត្ថិភាព


ស្ថេរភាព & យុត្តិធម៌


ជម្រើសផលិតផលជាច្រើន


សេវាក្នុងតំបន់


ការសង៖ រៀងរាល់ខែ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ម៉ោងធ្វើការ៖

ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់អាទិត្យ

ម៉ោង ១០ ព្រឹក ដល់៧ ល្ងាច (GMT+7)

សូម ចុចទីនេះ ដើម្បីទំនាក់ទំនងផ្នែកជំនួយភ្នាក់ងារ។

ចំណាំ៖ សូមចូលគណនីអ្នកដើម្បីប្រើប្រាស់។

ភ្នាក់ងារ BJ ផ្លូវការ